Как да изберем счетоводител?

Как-да-изберем-счетоводител

Немислимо е даден бизнес, независимо от размера му, да съществува без да има отношения със счетоводител, като в съвременната обстановка все по-често от такъв имат нужда и хора в качеството им на физически лица. Вариантите за избор на счетоводител и оформянето на отношенията с него могат да бъдат различни. При всяко положение първо трябва да решите дали ще:

  • наемете служител на трудов договор във вашето предприятие
  • използвате услугата на счетоводна кантора
  • използвате счетоводител на свободна практика

Несъмнено всеки един вид отношения имат своите плюсове и минуси, като сами трябва да прецените кой вариант би ви прилегнал най-добре или да решите това след кратка консултация със специалист.

               Несъмнено един от ключовите елементи на успеха на вашия бизнес е откриването на добър счетоводител, който да ви осигури навременни, подходящи и ефективни съвети в непрекъснато променящата се законова рамка. Важни елементи са и това счетоводителят ви да е в състояние да ви обясни по разбираем начин сложната счетоводна материя, която ви касае, а също така и да е в крак с непрестанно развиващите се технологии, като по този начин ще може да ви даде съвет за подходящ софтуерен продукт отговарящ на вашите нужди. Важно е счетоводителят ви да има необходимите партньори, чрез които ще подпомогне вашия бизнес, като например доверен сервиз отговарящ за покупката и поддръжка на касовите апарати, доверен адвокат помагащ в сложните юридически казуси, служба трудова медицина и други. Всичко това би допринесло за растежа на бизнеса ви!          

               При всеки един от горните варианти за оформяне на взаимоотношенията с вашия бъдещ счетоводител ще стигнете и до момента, в който трябва да договаряте определена цена за услугите. Тя може да варира многократно в зависимост дали ще използвате услугите на директно нает при вас счетоводител или външен консултант. Важно е да знаете, че критериите за определяне на цената на услугата са в много измерения и често те са различни при всеки един счетоводител, като голямо тегло има и конкретния опит на счетоводителя.

               След като имате отговор на някои от горните въпроси проведете среща с няколко счетоводни фирми и счетоводители, като обърнете внимание на техния опит, сфери в които са се занимавали, до колко зает е счетоводителя или счетоводната кантора, какво конкретно би ви предложил, като услуги и цена. След като съберете информация за тях преценете всички слаби и силни страни на всички, с които сте се срещнали и направете най-добрия за вас избор, като не трябва да пренебрегвате и личното си усещане за счетоводителя, който ще ви обслужва. Дори и да е най-добрият специалист в града, ако общуването с него е трудно и не чувствате комфорт при работата си с него, то по-добре да изберете друг счетоводител, който ще е по подходящ за вас!

Ако имате нужда  не просто от счетоводител, а партньор подпомагащ вашия бизнес  всеобхватно, то не се колебайте и уговорете Вашата първа среща с нас!