Блог

 • оналайн магазин
  Несъмнено онлайн търговията набира все по-голяма популярност и е все по-предпочитан метод за покупка на различни видове стоки от потребителите, за това все повече търговци се ориентират от стандартния тип търговия с магазин „на място“ и пристъпват към осъвременяване на своя бизнес, чрез изместването му в онлайн пространството.Важно е всеки
 • данъци физически лица
  На 01.03.2021г. официално изтече крайният срок, в който юридическите лица и други видове платци на доходи на физически лица трябваше да подадат справка по чл.73, ал.1  и съответно чл.76, ал.6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ/ за изплатените през изминалата година доходи. Следващата стъпка от
 • Видове ДДС
  В продължение на темата „Какво е ДДС?“ в настоящата статия сме ви подготвили кратко обяснение какви са видовете регистрации по ДДС, както и кога и при какви хипотези се налага даден бизнес да бъде регистриран по ДДС, спрямо Закона за данъка върху добавената стойност, който ги регламентира. Най – напред
 • ДДС
  Няма човек, който да не е чувал за ДДС или такъв, който да не е имал пряк контакт с него. Абревиатурата ДДС присъства във всеки касов бон, който получаваме независимо дали е в близкия квартален магазин или голямата верига магазини присъстващи в почти всеки град. Но какво означава това и
 • Регистрация на фирма
  За да изпълнявате своята търговска дейност, несъмнено би трябвало да създадете ваша фирма. Това не е никак сложно и всеки би могъл да извърши това сам без външна намеса, но за човек без никакви икономически или юридически умения това би било истинско приключение. В тази статия ще ви представим най-общо
 • Как-да-изберем-счетоводител
  Немислимо е даден бизнес, независимо от размера му, да съществува без да има отношения със счетоводител, като в съвременната обстановка все по-често от такъв имат нужда и хора в качеството им на физически лица. Вариантите за избор на счетоводител и оформянето на отношенията с него могат да бъдат различни. При