Какво е ДДС?

ДДС

Няма човек, който да не е чувал за ДДС или такъв, който да не е имал пряк контакт с него. Абревиатурата ДДС присъства във всеки касов бон, който получаваме независимо дали е в близкия квартален магазин или голямата верига магазини присъстващи в почти всеки град. Но какво означава това и какво се крие зад тези три букви ще бъде тема на текущата статия.

Данък добавена стойност /ДДС/ е вид косвен данък, който се начислява върху стойността на всички закупени стоки или получени услуги. Всеизвестен факт е, че размерът на ДДС в България е 20%. Задължението за събирането и внасянето му в републиканския бюджет е на продавача, но в действителност той се дължи от потребителя на стоките и услугите, като стойността на данъка е предварително включена в продажната цена.

Ако вие сте краен потребител в качеството ви на физическо лице, то най-вероятно написаното по-горе ви е напълно достатъчно, като информация. Не така обаче стой въпросът, когато вие сте юридическо лице извършващо покупки и продажби във връзка със своята стопанска дейност. Почти всички лица в стопанския живот са регистрирани по Закона за данък добавена стойност, като това става на различни основания преминаващи от доброволна регистрация до задължителна такава, като видовете регистрация по ДДС ще бъдат основна тема на друга наша статия.

Кога трябва да начисляваме ДДС ако сме фирма? В най-общия случай според Закона за данък добавена стойност, то трябва да има търговска сделка за да бъде начислено ДДС, като това е задължение на фирмата продавач. Ако насрещната страна е физическо лице, то фирмата продавач е задължена да събере данъкът и да го внесе по единната данъчна сметка администрирана от Национална агенция по приходите. Не така стои въпросът обаче, ако купувачът е друго юридическо лице също регистрирано по ДДС. В този случай фирмата купувач на стока или услуга има право да си върне платения данък, като го приспадне от данъкът, който от своя страна дружеството дължи за своите продажби. По този начин се формира и ежемесечния резултат във връзка с ДДС, а именно ДДС за внасяне или възстановяване. За ДДС подлежащо на внасяне говорим, когато сме продали повече отколкото сме потребили и за възстановяване, когато сме потребили повече, отколкото продали. Много често фирмите получават, като съвет от своите счетоводители, да подържат известен баланс в покупките и продажбите, така че да не се получават големи резултати за внасяне или резултати на възстановяване, тъй като последните подлежат на контрол от НАП и често резултат от това е извършването на данъчна ревизия. Все пак ако сме предприемачи с желание за растеж в прозрачна среда с ясни резултати трябва да ни е ясно, че не би следвало да се прикриват сделки с идеята за да се спести ДДС, от което биха последвали и множество други негативни ефекти върху счетоводните данни на фирмата.

Все пак струва ли си или не да се регистрираме по ДДС и какви биха били ползите или недостатъците от това? Несъмнено една регистрация по ДДС крие както ползи така и недостатъци. Със сигурност е добра индикация за нашите бизнес партньори, когато видят, че сме регистрирани по Закона за ДДС и очевидно реализираме добри и стабилни обороти за да се стигне до нея. Това дали сме или не сме регистрирани според закона може да бъде проверено изключително лесно чрез общодостъпните регистри подържани с тази цел.
Друг важен аспект и може би най-силният такъв е освободеният паричен ресурс, с който регистрираните по ДДС фирми разполагат. За своите покупки, те плащат 20% по-ниска цена спрямо своите конкуренти нерегистрирани по ДДС, като те могат да вложат освободения ресурс в други необходими процеси.
Несъмнено много голям плюс при регистрацията е и засиления контрол над счетоводната отчетност. Това се обуславя поради факта, че информацията при регистрираните лица се синтезира и отчита всеки месец пред НАП, чрез подаването на справка декларация за извършените покупки и продажби, докато фирма, която не е регистрирана обикновено прави това веднъж годишно.
Всички тези плюсове могат да бъдат представени и като негативи. При регистрацията по ДДС ние плащане данък за всяка извършена продажба, като при определени сегменти от бизнеса това може да се окаже неизгодно и да намали нашата конкурентоспособност. Посочената по-горе, като положителна черта ежемесечна отчетност има своята цена и обикновено тя е сумата за заплащане на професионални счетоводни услуги за изготвянето и представянето пред НАП на ежемесечни справки декларации, а от своя страна това води и до по-висок контрол от страна на приходната администрация над нашия бизнес.

Поради сложността на описания въпрос в настоящата статия и множеството ситуации и казуси, в които един бизнес може да изпадне поради непознаването на Закона за данък добавена стойност, ние от Акаунтинг ЕС ДЖИ ви предлагаме безплатна консултация за това струва ли си или не вашия бизнес да бъде регистриран по ДДС и дали това би ви донесло ползи.

Не се съмнявайте и се свържете с нас още сега!