Как да регистрираме фирма?

Регистрация на фирма

За да изпълнявате своята търговска дейност, несъмнено би трябвало да създадете ваша фирма. Това не е никак сложно и всеки би могъл да извърши това сам без външна намеса, но за човек без никакви икономически или юридически умения това би било истинско приключение. В тази статия ще ви представим най-общо как протича регистрацията на една фирма през няколко стъпки.

Несъмнено първата стъпка е да решите коя дружествена форма е най-подходяща за вашите цели. В правния мир са познати множество видове дружества: едноличен търговец (ЕТ), дружества с ограничена отговорност (ООД), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), командитни и събирателни дружества (КД, СД), акционерни дружества (АД), дружества по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), като последните не са обект на регистрация в Търговския регистър. Има и множество други форми, чрез които можете легално да осъществявате търговска дейност, дори и в качеството ви на физически лица, но всички те са изрично изредени в българското законодателство. Обект на разглеждане в настоящата статия ще са ООД и ЕООД, като най-разпространени дружествени форми.

Несъмнено и двете са изключително близки по своето правно естество, като единствената разлика е в броя на съдружниците. При ЕООД имаме едноличен собственик на капитала, докато в ООД броят на съдружниците е двама и повече. Тези две форми за организиране на търговската дейност са препоръчителни по следните съображения:

  • При изредените форми се наблюдава ограничена отговорност на собствениците или с други думи дружеството отговаря за своите задължения до размера на внесения капитал, а не с личното имущество на съдружниците;
  • Минимален изискуем капитал за регистрация в размер на 2лв.;
  • 10% годишен корпоративен данък.

Препоръчително е преди да пристъпите към регистрация на фирма да се консултирате със счетоводител и юрист за да изберете най-правилната за вас форма за регистрация и да обсъдите предварително всички нейни правни, данъчни, осигурителни  и счетоводни аспекти.

               Ако след запознаване с всички особености сте решили да регистрирате ООД или ЕООД, то вие ще трябва да преминете през определени стъпки, като: посещение при нотариус, посещение на банка и посещение на Агенция по вписванията, като последното не е задължително, защото заявлението за вписване на фирма може да се подаде и онлайн при 2 пъти по-ниска цена (55лв.), спрямо посещението на място (110лв.). Необходими са и изготвянето на комплект документи специфични според избраната дружествена форма. След като сте изготвили всички необходими документи и сте извършили всички необходими стъпки то остава подаването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Това може да се осъществи по 3 начина: на място в Агенция по вписванията, по електронен път чрез личен електронен подпис, както споменахме по-горе или чрез упълномощено лице, най-често адвокат.

               В заключение можем да кажем, че макар и сравнително просто, като задача регистрирането на фирма без необходимия опит и познания крие рискове. Всяка грешка може да коства забавяне в регистрация на фирмата или дори заплащане на още една държавна такса за регистрация на фирмата.

За да избегнете това ние от Акаунтинг ЕС ДЖИ ви предоставяме възможността да се възползвате от нашата услуга за регистрация на фирма, като за това ще се погрижат нашите доверени партньори адвокати, а като бонус ще получите и безплатно счетоводно обслужване от нас за първия месец, при подписване на едногодишен абонаментен договор. Не се съмнявайте да се свържете с нас за да получите най-добрата оферта за вашия бизнес!